Šv. ses. Faustinos laiškas ses. Liudwinai Gadzinai

Asociatyvi nuotrauka.                                                      Pexels.com

Krokuva, [1935 m.] gruodžio 19 d.

✝️ JMJ

Brangiausioji seserie Liudwina.

Nuoširdžiai linkiu visų dieviškųjų Kūdikėlio Jėzaus malonių. Tegu Tavo meilės pilna širdelė būna patogi prakartėlė Jėzui, kad pasiaukojama Tavo meilė Jėzui niekada neišsektų.
Mažąjį Kūdikėlį prašysiu malonių Tau, Sesutėle, kad pasiektum tobulumą ir šventumą.
Esu ligoninėje. Jaučiuosi tai geriau, tai vėl blogiau, tačiau tegul būna pašlovintas Dievas. Savo kentėjimus jungiu su Jėzaus kentėjimais ir prašau gailestingumo pasauliui, ypač Rusijai ir vargšei Ispanijai. Mes džiaugiamės šv. Kalėdomis, o jie gal tuo metu yra kankinami ir sodinami į kalėjimus.
O koks skausmas perveria širdį matant, kad Rusijoje Švenčiausiasis Sakramentas jau tik kur ne kur išlikęs. Koks tai skausmas mums, mylintiems Dievą. Bet ir esame įpareigoti melstis už tą paklydusį kaimyną. Juk Rusija taip arti mūsų. Mums nereikia plaukti per jūras, nes čia turime didelius laukus darbui, paprasčiausiai galime daryti tai malda, nes veikti ne visada įmanoma, o melstis – visada.


Susivienijusi Jėzaus Širdyje.

Sesuo Faustina

Linkėjimai mūsų Seserims.