Apie tinklaraštį

Katalikiškas tinklaraštis, užleidžiantis vietą svarbiausiems dalykams, kad laimę atrastume Kristuje. Tik Kristuje! ✝️

Misija. Remdamiesi Šventosios Dvasios įkvėpimu ir Visuotinio Vatikano II Susirinkimo Dekretu dėl Bažnyčios misijinės veiklos AD GENTES, stengsimės skelbti Evangeliją visiems žmonėms, „kad Dievo žodis skintųsi kelią ir būtų gerbiamas“ (2 Tes 3, 1) ir kad visame pasaulyje būtų skelbiama ir kuriama Dievo karalystė. Tikėjimas ateina tik iš Dievo malonės, tačiau žvilgsnis į protu neaprėpiamus Jo rankų darbus, į nuostabiai sukurto žmogaus, gamtos ir visos kūrinijos grožį, meno, tradicijų, įvairių mokslo šakų atradimus įkvepia Dievo ieškoti, todėl pasitelksime tai kaip priemonę, kaip pagalbą skelbti Kūrėjo garbę, nušviesti Išganytojo malonę ir deramai tvarkyti krikščioniškąjį gyvenimą. Ir svarbiausia, kviesime sekti Kristaus pėdomis, kad visi drauge pasiektume amžinąją laimę.

Veikla. Turime tinklaraštį Kristuje.lt ir Facebook puslapį tokiu pat pavadinimu. Tinklaraštis vis papildomas apmąstymais – meditacijomis, maldų tekstais, informacija apie katalikiškas pamaldumo praktikas, o Facebook puslapyje dažnai įkeliamos vaizdingai ir įkvepiančiai pateiktos Šventojo Rašto bei šventųjų mintys, mūsų parengtų straipsnių iš tinklaraščio nuorodos, taip pat dalinamės Lietuvos ir pasaulio katalikų bažnyčių, katalikiškų organizacijų ir iniciatyvų informacija ir visais kitais gražiais Šventosios Dvasios įkvėptais žmonių darbais.

Tinklaraštį administruoja Ieva Navikienė [mokytojaievute@gmail.com].