Šventosios Dvasios himnas

Šlovinimas.
Pexels.com nuotrauka

DVASIA, VIEŠPATIE, ATEIK, spindulių dangaus mums teik,
žemės klystkelius nušviesk.

Tėve vargstančių nuženk, savo dovanas dalink,
mūsų dvasią atgaivink!

Sielų Tu ramintojas, svečias atlankytojas,
mielas atgaivintojas.

Darbuose Tu – poilsis, kaitroje Tu – atvėsis,
Tu – paguoda liūdesy.

O šviesybe amžina, skaidrink sielos gilumą,
stiprinki tikėjimą.

Be Tavųjų dovanų viskas žmoguje skurdu,
viskas – atvira žaizda.

Nuvalyk, kas sutepta, laistyk, kas išdeginta,
gydyk tai, kas sužeista.

Atitrauk mus nuo klaidų, dvasios šalty duok jėgų,
tiesink vingius mūs takų.

Duok mums, mylintiems Tave, tikintiems Tava galia,
dovanas septynerias.

Duok dorybių atpildą, siųsk laimingą pabaigą,
kviesk į džiaugsmą amžiną.

IMPRIMATUR. Arkivyskupas A. J. Bačkis.
Plg. Liturginis maldynas. Vilnius: Katalikų pasaulis, 1996. P. 139.