Ar šeima atsakinga už tikėjimo perdavimą vaikams?

Šeima - namų Bažnyčia.                                                  Canva.com
<...> Tikrai krikščioniškų šeimų nėra dauguma, nes neretai tėvai patys religiją vertina kaip individualų ar jausminį išgyvenimą ir siekia modernių dalykų. Kaip parodyti tikrąsias, amžinąsias vertybes? <...>
<...> Šeimos kultūra - tai tikėjimas ir konkretūs tikėjimo ženklai, tai malda ir liudijimas, tai atsiprašymas ir atleidimas. <...>
<...> Kad krikščionys yra giminės per tikėjimą - tuo tikriausiai neabejojame. Tenka susimąstyti, kai iškyla klausimas, ar šeima atsakinga už tikėjimo perdavimą vaikams? Ar galima to reikalauti, jei tėvams gresia  kalčių kompleksas, kai vaikai nueina savais - netikėjimo - keliais? Ar Šventoji Šeima yra tik drovumo pavyzdys, ar gyvenimiška jėga? Ar Bažnyčia ir parapija pakankamai aktyvios, ieškančios naujų formų ir būdų evangelizacijai?
Politikams patinka neutralumas. Šeima turi jausti savo pilietinę vertę. Ji turi ne tik vertę, bet ir teises, - ir tai svarbu visuomenei, ne vien šeimai. Šeimoje bręsta žmogaus kokybė. (Tai drąsinančios mintys, ir vėl klausimai.) Kiek turime įtakos valstybinėms institucijoms, kad būtų pastojamas kelias nuodėmei, o gyvuotų dorovė? Ar turime kvalifikuotų krikščionių žurnalistų, menininkų?
Šeimai reikia ir kontempliatyvios krikščionybės. Be susitikimo su Kristumi asmeniškai nebus gyvos krikščioniškos šeimos, gyvybės šaltinio, džiaugsmo.
Vėl susimąstome. Abejojame, atrodo, dvasine šeimos jėga, o uždaviniai išlieka. Žmogiškumas... <...>
<...> Liudijimo katechezė yra veiksmingesnė negu mokymo katechezė, nes religinis formavimas vyksta dideliuose ir mažuose kasdienybės įvykiuose.
Bažnyčia, suvokdama laikmečio iššūkius, savo misionierišką veiklą turi atnaujinti, rasti naujos energijos, naujų būdų padėti šeimai, kad ji taptų namų Bažnyčia, iš kurios spinduliuoja Evangelija. <...>

Iš ses. Danės Šlapkauskaitės straipsnio  Šeimų katechezė Europoje,
apibendrinant patirtį 1999 m. balandžio mėn. 12-15 d. kongrese Romoje,
kuriame Italijos Vyskupų Konferencija buvo sukvietusi Europos šalių atstovus
aptarti šeimų katechezės problemas, kurios aktualios ir šiomis dienomis.
Publikuota žurnale "Sandora", 1999 liepa - rugpjūtis.