Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės devyndienis

Rožė.
Pexels.com nuotrauka
Būdama danguje, noriu daryti gera žemėje.“  

24 „Garbė Dievui“ galima kalbėti bet kuriuo metu, tačiau patariama ir daug naudingiau kiekvieno mėnesio 9-17 dienomis, nes tuomet dalyvaujame visų šį devyndienį atliekančių asmenų bendroje maldoje.

9 dienas kalbama „Garbė Dievui“ į Švč. Trejybę, dėkojant už visas dovanas ir malones, kurios buvo suteiktos šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresei per 24 jos gyvenimo metus. Šiam tikslui galima pasirinkti šią ar kitą maldą:

O Švenčiausioji Trejybe, Tėve, Sūnau ir Šventoji Dvasia, dėkoju Tau už visas malones ir dovanas, kuriomis apdovanojai savo tarnaitę Kūdikėlio Jėzaus Teresę per 24 jos gyvenimo metus šioje žemėje. Atsižvelgdama į šios taip mielos Šventosios nuopelnus, suteik man malonę, kurios karštai Tavęs maldauju, jei atitinka Tavo švenčiausiąją valią ir nekenkia mano sielos išganymui.

Po šios maldos kalbama 24 „Garbė Dievui - Tėvui ir Sūnui , ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.“ Po kiekvienos „Garbė Dievui“ galima pridėti: „Šventoji Kūdikėlio Jėzaus Terese, melski už mus.“

Tėvas jėzuitas Putingam 1925 m. gruodžio 9 d. pradėjo devyndienį į šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresę, prašydamas vienos svarbios malonės. 9 dienas jis kalbėjo po 24 „Garbė Dievui“, dėkodamas Švč. Trejybei už malones, kurios buvo suteiktos Kūdikėlio Jėzaus Teresei per 24 jos gyvenimo metus. Jis prašė šventosios Teresės, kad kaip ženklą, jog devyndienio malda išklausyta, jis gautų ką tik pražydusią rožę. Trečiąją devyndienio dieną vienas asmuo, suradęs Putingam, įteikė jam gražią rožę.

Tų pačių metų gruodžio 24 d. Putingam pradėjo antrąjį devyndienį ir kaip ženklo paprašė baltos rožės. Ketvirtąją dieną viena seselė slaugė jam atnešė baltą rožę: „Šią rožę Jums siunčia šv. Teresė.“ Nustebęs kunigas paklausė: „Iš kur ją gavai?“ „Buvau koplyčioje,- atsakė vienuolė,- kurioje yra gražus šv. Teresės paveikslas. Einant pro šventosios altorių, man po kojų nukrito šita rožė. Norėjau ją padėti atgal, bet man kilo mintis atnešti ją jums.“

Putingam gavo prašytųjų malonių ir pasiryžo minėtąjį devyndienį skleisti kaip bendrą žygį šv. Teresės garbei. Taip kiekvieno mėnesio 9-17 dienomis visi, kurie nori atlikti 24 „Garbė Dievui“ devyndienį, prie savo intencijos prijungia visų tuo pat metu devyndienį atliekančių asmenų intencijos, taip sukurdami vieną gražią maldos bendruomenę.