Bendradarbiaukime!


Bendradarbiavimas ir savanorystė

Tikintieji yra kviečiami kurti Bažnyčią, bendrystės dvasia bendradarbiaujant pasaulio išganymo labui [Ecclesiae de mysterio]. Katalikų Bažnyčia savanorystę remia ir dauguma nuveikiamų darbų yra įkvėpti artimo meilės. „Dovanai gavote, dovanai ir duokite“ (Mt 10, 8).

Jeigu turite minčių, pasiūlymų, kurie pasitarnautų Bažnyčiai, parašykite!